סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3062

3
8
1
9
5
7
4
6
5
7
3
8
2
1
9
4
2
6
1
5
8
2