סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3064

3
9
2
7
6
8
1
5
7
6
3
9
4
2
5
4
1
8
2
7
5
6