סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3066

7
2
5
6
3
9
4
8
3
9
5
7
1
2
6
4
6
1
2
8
5
9