סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3067

2
8
7
5
3
9
4
1
5
4
6
2
3
7
8
9
6
7
9
1
2
6