סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3070

9
5
8
6
2
7
4
3
4
7
9
5
1
6
8
2
1
7
2
3
5
8