סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3072

9
6
4
5
7
8
3
1
2
4
3
8
9
7
6
5
1
5
7
2
3
6
4
1