סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3073

7
8
4
5
3
6
2
9
1
3
8
7
5
4
9
2
6
1
9
3
5
4