סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3074

3
1
4
2
5
9
6
7
2
9
8
1
5
3
4
6
5
7
2
8
1
7