סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3076

1
3
5
6
9
8
7
4
9
7
8
3
2
5
1
2
3
4
7
6
5
9