סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3077

6
3
4
8
2
1
9
7
9
2
5
6
3
8
4
1
2
7
4
5
6
8