סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3078

2
1
5
3
8
9
4
6
7
6
8
4
1
2
3
5
9
5
1
7
6
5
8
4