סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3081

7
1
4
5
9
8
2
6
8
5
7
2
3
1
9
3
9
4
9
6
5
2