סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3082

1
4
5
2
7
8
3
6
2
8
1
4
9
5
7
3
9
5
7
6
4
9