סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3083

8
3
5
9
1
2
7
4
2
9
3
7
6
8
1
6
4
5
8
4
5
3