סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3084

8
7
2
9
5
6
1
4
3
2
6
4
8
9
5
7
1
7
5
3
8
4
2
6