סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3085

6
7
8
9
4
3
2
1
5
8
2
6
1
9
7
4
3
6
1
7
5
9
2
5