סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3086

4
8
3
9
6
7
5
1
6
5
2
3
8
4
9
7
2
4
9
1
3
5