סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3089

2
1
3
5
8
6
9
4
8
9
1
6
7
3
5
7
9
2
3
4
1
8