סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3091

7
2
5
6
1
9
3
4
8
4
1
2
3
7
5
6
9
6
8
8
4
9
2
7