סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3092

2
7
6
4
1
8
5
9
3
1
4
8
2
6
7
3
5
8
4
9
7
5
2
6