סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3094

2
6
3
7
8
5
1
9
7
1
4
2
8
6
3
5
8
9
6
4
7
2