סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3095

8
6
1
2
4
9
7
5
2
7
3
1
4
8
6
9
4
5
3
3
2
5