סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3096

2
3
6
5
9
7
8
4
9
8
2
3
1
5
6
1
5
7
8
4
2
1