סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3098

7
6
3
4
5
9
1
2
9
5
8
1
6
3
4
8
4
7
6
2
5
7