סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3100

5
1
3
4
6
9
2
8
9
4
7
5
3
1
6
2
7
8
1
7
8
4