סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3102

7
3
2
5
1
4
8
9
6
4
3
8
7
5
2
5
1
6
4
1
3
9