סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3103

4
6
9
2
3
8
1
7
5
1
4
9
6
3
2
8
2
5
6
7
4
8