סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3104

9
8
6
7
5
2
4
3
1
2
3
8
4
9
7
6
5
7
1
1
3
4
8
4