סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3105

4
5
8
1
2
9
3
7
6
1
3
5
9
4
2
8
7
8
4
6
4
9
6
5