סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3106

8
9
7
1
6
3
4
5
2
3
7
9
4
8
6
1
5
1
6
8
3
7
2
9