סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3107

5
4
3
8
2
6
9
7
6
8
1
3
4
5
2
9
4
7
6
1
8
3