סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3108

7
9
8
5
2
6
1
4
3
1
8
9
4
7
2
5
6
5
4
3
1
7
9
1