סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3109

9
1
5
2
7
4
8
3
2
7
6
8
9
1
5
4
9
3
1
6
5
7