סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3110

1
2
5
9
7
3
4
6
4
3
8
1
7
5
9
8
9
6
5
2
1
6