סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3111

6
4
3
8
1
2
5
7
8
2
9
4
3
1
6
5
6
7
4
8
9
2