סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3113

1
2
8
5
3
6
9
4
7
5
8
2
9
1
3
4
6
9
7
7
1
2
5
8