סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3115

7
2
6
4
1
5
8
9
3
5
1
9
2
7
6
4
8
9
1
3
5
4
2
8