סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3117

6
8
7
4
2
5
9
1
3
2
9
5
6
7
4
8
1
4
3
3
9
5
2
6