סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3119

7
9
8
1
5
4
2
6
2
1
3
4
9
7
5
4
2
6
7
8
3
6