סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3120

2
7
8
9
3
5
4
6
9
5
2
4
1
8
3
1
4
7
3
6
2
9