סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3123

3
4
9
2
7
6
1
8
1
2
5
4
9
3
7
5
6
6
8
2
8
7