סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3124

5
6
4
8
3
9
7
2
7
9
1
6
5
3
4
1
2
2
4
8
6
7