סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3125

7
2
9
6
1
8
5
4
3
4
8
2
5
7
6
9
1
6
8
3
4
1
2
5