סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3126

8
1
9
7
4
3
6
2
3
6
5
8
7
9
1
5
7
2
6
8
9
2