סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3127

5
9
4
6
7
2
1
3
7
1
8
5
6
9
4
2
6
3
4
8
5
7