סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3131

8
7
4
3
6
1
9
2
1
9
5
8
3
6
7
6
3
4
9
5
2
8