סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3132

7
1
9
2
8
3
4
6
4
8
5
9
7
2
1
3
7
6
1
5
8
2