סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3136

7
4
9
6
5
2
8
1
5
2
8
4
3
9
7
3
5
1
2
6
4
7