סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3140

6
4
1
3
8
9
2
7
9
8
2
4
5
3
6
5
2
1
7
4
3
8