סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3141

4
5
8
3
7
1
2
9
2
7
8
5
6
3
4
6
1
9
6
8
7
3